Informacja turystyczna

11/02/2011

Celem działań w ramach komponentu jest stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej o Polsce jako docelowym miejscu spędzania wolnego czasu. System ma pełnić rolę podstawowego narzędzia promocji Polski jako celu turystycznego oraz narzędzia komunikacji nt. turystycznych walorów kraju.

Częściami składowymi systemu są zarówno narodowy portal turystyczny http://www.polska.travel, jak i funkcjonująca na miejscu, w Polsce, sieć certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej. Portal, funkcjonujący obecnie w 14 zagranicznych wersjach językowych (angielska, francuska, flamandzka, niemiecka, hiszpańska, francuska, włoska, węgierska, holenderska, rosyjska, szwedzka, japońska, hebrajska, ukraińska), obejmuje zarówno rynki priorytetowe, jak i drugoplanowe – charakteryzujące się większą dynamiką wzrostu potencjału turystycznego.

W ramach Projektu przewiduje się między innymi stworzenie kolejnych 3 wersji językowych (duńskiej, norweskiej oraz czeskiej).


Wydarzenia:


3-4 luty 2011 - Biała Podlaska
1-3 grudnia 2010 - Wola Chojnata
12 maja 2010 - Hucisko

Celem działńw ramach komponentu jest stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej o Polsce jako docelowym miejscu spęzania wolnego czasu. System ma pełićrolępodstawowego narzęzia promocji Polski jako celu turystycznego oraz narzęzia komunikacji nt. turystycznych walorów kraju.
Częu347 ciami skłdowymi systemu sązarówno narodowy portal turystyczny HYPERLINK "http://www.polska.travel/pl" \o "POLSKA TRAVEL Narodowy Portal Turystyczny" \t "_blank" www.polska.travel, jak i funkcjonująa na miejscu, w Polsce, siećcertyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej. Portal, funkcjonująy obecnie w 14 zagranicznych wersjach jęykowych (angielska, francuska, flamandzka, niemiecka, hiszpańka, francuska, włska, węierska, holenderska, rosyjska, szwedzka, japońka, hebrajska, ukraińka), obejmuje zarówno rynki priorytetowe, jak i drugoplanowe – charakteryzująe sięwięsządynamikąwzrostu potencjał turystycznego.
W ramach Projektu przewiduje sięmięzy innymi stworzenie kolejnych 3 wersji jęykowych (duńkiej, norweskiej oraz czeskiej).

Wydarzenia:
12 maja 2010 - Hucisko [to linkuje do nowej podstrony]