Cele i założenia projektu

07/06/2010

Celem Projektu Promujmy Polskę Razem jest wsparcie i wzmocnienie działalności promocyjnej Polski we współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz promocji naszego kraju na świecie. Zaplanowane przedsięwzięcia zintensyfikują przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz spowodują wydłużenie sezonu turystycznego w kraju. Działania służą także zwiększeniu stopnia rozpoznawalności Polski za granicą jako kraju atrakcyjnego dla turystów, oferującego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości.

We wszystkich działaniach wykorzystywane są nowoczesne i skuteczne narzędzia promocji.

Podczas realizacji Projektu Polska Organizacja Turystyczna ściśle współpracuje z jej zagranicznymi przedstawicielstwami czyli z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) na całym świecie. Zaangażowane są zwłaszcza Ośrodki europejskie w: Sztokholmie, Berlinie, Brukseli, Amsterdamie, Paryżu i Londynie. Ich zadaniem jest wsparcie w doborze odpowiednich narzędzi promocji w zależności od charakteru rynku i zakładanej efektywności dotarcia do określonych grup docelowych. Koncepcja projektu wynika z założeń do Strategii Marketingowej Polski w Sektorze Turystyki na lata 2008-2015, opracowanej w 2008 roku przez Polską Organizację Turystyczną, oraz ze Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2008-2015 opracowanej przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki.

Zgodnie z założeniami, do promowania Polski w projekcie wykorzystywane są duże wydarzenia, tzw. "kotwice medialne", które stanowią impuls do przyjazdu turystów zagranicznych do naszego kraju oraz dysponują ogromnym potencjałem promocyjnym. Do wydarzeń tych należą między innymi: Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w roku 2011, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014, a także wydarzenia za granicą: Rok Chopinowski 2010 oraz Rok Polski w Wielkiej Brytanii 2009/2010.

Działania promocyjne realizowane w projekcie rozpoczęły się w 2010 roku i potrwają do jesieni roku bieżącego.

Od początku realizowania projektu określona została grupa docelowa odbiorców:

 • turyści obecni,
 • turyści potencjalni,
 • dziennikarze.
 • zagraniczne środowiska opiniotwórcze,
 • touroperatorzy,
 • agenci podróży,
 • Polonia,
 • Polacy najnowszej emigracji,
 • studenci-cudzoziemcy oraz absolwenci polskich uczelni,
 • mieszkańcy Polski,
 • krajowe środowiska opiniotwórcze,
 • krajowi właściciele i zarządzający atrakcjami turystycznymi tworzącymi tzw. "produkt turystyczny",
 • zagraniczne organizacje, korporacje i stowarzyszenia.

Partnerami w ramach realizacji wybranych kampanii promocyjnych Projektu są Regionalne Organizacje Turystyczne, miasta i regiony.

Projekt Promujmy Polskę Razem składa się z trzech podstawowych komponentów, ściśle ze sobą powiązanych.

Komponent A obejmuje działania promocyjne z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych mające na celu promocję turystycznej marki "POLSKA".

Celem Komponentu B jest stworzenie efektywnego zintegrowanego systemu informacji turystycznej o Polsce i wdrożenie go między innymi poprzez rozbudowę istniejącego portalu internetowego www.polska.travel

Działania w ramach Komponentu C obejmują pozyskiwanie, upowszechnianie i wymianę wiedzy poprzez organizację szkoleń, warsztatów oraz konferencji dla uczestników i potencjalnych beneficjentów projektu, a także organizację podróży studyjnych do Polski, działania PR Projektu, badania.

 

Zapraszamy do zapoznania się szerszymi informacjami nt. działań promocyjnych oraz obejrzenia zdjęć w zakładce Galeria.