Szkolenia i seminaria regionalne

15/07/2010

Głównym celem podprojektu jest pogłębienie wiedzy marketingowej oraz doskonalenie umiejętności jej praktycznego zastosowania. Głównymi adresatami szkoleń są Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne, miejskie convention bureaus, administracja publiczna wszystkich szczebli (rządowa i samorządowa), organizacje i stowarzyszenia turystyczne oraz branża turystyczna (członkowie Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych). Planuje się przeprowadzenie 50 szkoleń regionalnych, w okresie od stycznia 2011 r. do sierpnia 2012 r., a część szkoleń znajdzie się także na blokach e-learningowych, dostępnych dla wszystkich, od połowy 2011 r.

Treści szkoleniowe dotyczą następujących tematów:

 • „Marketing w praktyce” - szkolenie ogólno marketingowe, którego celem jest zaprezentowanie uczestnikom w sposób przeglądowy podstawowych zagadnień związanych z marketingiem turystycznym;
 • Budowanie marki” - szkolenie ma na celu prezentację zagadnień związanych z procesem tworzeniem marki (na przykładzie marek turystycznych);
 • „Marka, pozycjonowanie, strategie komunikacji reklamowej” - celem szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych technik budowy marki oraz komunikacji reklamowej w sposób umożliwiający uczestnikom opracowanie własnej strategii odpowiadającej aktualnym potrzebom, a następnie jej praktyczną realizację za pomocą poznanych narzędzi;
 • „Współpraca z agencjami reklamowymi” - celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, która ułatwi współpracę z wyspecjalizowanymi agencjami reklamowymi (w tym zlecanie i rozliczanie zadań);
 • „Badania marketingowe w turystyce” - celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy umożliwiającej samodzielną realizację prostych badań i analiz marketingowych oraz ułatwienie procesu współpracy z wyspecjalizowanymi firmami badawczymi (w tym zlecanie i rozliczanie zadań);
 • „E-marketing” - podstawowym celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielne prowadzenie działań marketingowych w Internecie oraz ułatwiających współpracę w tym zakresie z wyspecjalizowanymi agencjami;
 • „Media Relations” - celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy umożliwiającej samodzielną obsługę organizacji/instytucji w zakresie budowania i utrzymywania prawidłowych relacji z mediami (z wyłączeniem e-media relations, któremu poświęcone jest osobne szkolenie);
 • „E-Media Relations” - celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności umożliwiających samodzielną obsługę organizacji/instytucji w zakresie budowania i utrzymywania prawidłowych relacji z mediami przy użyciu Internetu;
 • „Pozyskiwanie inwestorów do gminy/regionu jako element rozwoju produktu turystycznego” - celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy o możliwościach pozyskiwania do gminy/regionu inwestycji wpływających na zwiększenie jej atrakcyjności turystycznej;
 • „Skuteczna promocja prowadzona przez Jednostki Samorządu Terytorialnego” - celem szkolenia jest dostarczenie specjalistycznej i kompleksowej wiedzy w zakresie promocji miast, gmin i regionów, w tym w zakresie tworzenia nowoczesnych narzędzi atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększania konkurencyjności miast, gmin i regionów;
 • „Tworzenie systemu informacji turystycznej w gminie i regionie” - celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji wspierających budowę trwałej i efektywnej sieci informacji turystycznej na poziomie lokalnym i regionalnym;
 • „Obsługa turysty w punktach informacji turystycznej” - celem szkolenia jest doskonalenie przez uczestników umiejętności profesjonalnej obsługi turysty (bezpośredniej, telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej i innych narzędzi elektronicznych) w punktach informacji turystycznej.

 

Aby wziąć udział w szkoleniach regionalnych z w/w zakresu, zapraszamy na stronę www.szkolenia.pot.ecorys.pl

Jednocześnie zapraszamy do korzystania z internetowej platformy szkoleniowej z zakresu marketingu (jako uzupełnienie szkoleń realizowanych w regionach). Szkolenia dostępne są pod adresem www.pot.gov.pl/szkoleniamarketingowe.

 

AKTUALNE

ZAKOŃCZONE